Rebuild / przebudowa

It’s time to rebuild my portfolio. I have finished one of my projects, after it I have some photos to publish but also I have to rebrand current published photos. So in near future I’ll change almost every photos on my website and each profile and other external portfolios.

W związku z zakończeniem jednego projektu czeka mnie wymiana zdjęć, zarówno na tej stronie jak i wszystkich moich profilach i zewnętrznych portfoliach.